Hevoskeskuksen käyttöohje

Keskuksen keskustelupalsta

Keskuksen johtajana sinulla on myös oma keskustelupalsta. Voit itse määrittää, ketkä palstallesi pääsevät. Voit rajata pääsyn vain pelaajille, joiden hevoset majoittuvat keskuksessasi, tai jättää pääsyn avoimeksi kaikille Howrsen pelaajille

Tämä keskustelupalsta on sinun vastuullasi. Olet sen moderaattori ja sinun on itse saatava se pyörimään. Voit luoda ja määrittää keskustelupalstasi hevoskeskuksesi hallintasivulla.

Jos keskustelupalsta on avoin kaikille hevoskasvattajille, pelaaja voi siirtyä keskustelupalstalle keskuksen tietosivulta.