Hevoskasvattajan opas

Genetiikka

Geneettinen potentiaali

Hevosen geneettinen potentiaali lasketaan sen vanhempien geneettisen potentiaalin ja BLUP-arvon (Best Linear Unbiased Prediction) perusteella.

Kun hevonen on syntynyt, ei sen geneettinen potentiaali enää muutu.

Geneettinen potentiaali ei käsitä synnynnäisiä taitoja eikä pelaamalla ja tehtäviä suorittamalla kehitettyä taitoja. Hevosen taidot voivat siis ylittää sen geneettisen potentiaalin.

Erinomaisuutta ilmaisevat tähdet

Jos jokin hevosen taito luokitellaan erinomaiseksi, se palkitaan vihreällä tähdellä. Tähti löytyy palkitun taidon kohdalta hevosen geneettistä potentiaalia koskevan osion alta. Vihreä tähti on harvinainen tunnustus, johon hevoskasvattajan ura huipentuu. Tämä palkinto annetaan hevoskasvattajalle hänen mittavasta työstään kouluttajana ja huolellisesta siitoshevosten valikoinnista. Vihreän tähden saavat vain erinomaiset hevoset!

Ansaitakseen erinomaisuutta ilmaisevan tähden, hevosen on saavutettava kyseisen taidon geneettisessä potentiaalissa 100% arvo. Jokainen 10% lisäys geneettisessä potentiaalissa antaa tämän jälkeen yhden tähden lisää.

Erinomaisuutta ilmaisevat tähdet annetaan vain varsan syntyessä, sillä geneettinen potentiaali ei syntymän jälkeen muutu.

Synnynnäiset taidot

Synnynnäiset taidot ovat taitoja, jotka varsalla on jo syntyessään. Kaikilla hevosilla ei kuitenkaan välttämättä ole synnynnäisiä taitoja. Niiden periytyminen riippuu varsan vanhempien geneettisestä potentiaalista ja BLUP-arvosta. Niinpä vastasyntyneellä varsalla voi esimerkiksi olla 10 prosentin kestävyystaso.

Vastasyntyneen varsan taitojen taso ei ole koskaan negatiivinen. Jos varsan vanhempien keskimääräinen BLUP-arvo on alle 0, varsa syntyy ilman synnynnäisiä taitoja.

Synnynnäiset taidot määritetään varsan syntyessä. Ne lisätään varsan geneettiseen potentiaaliin.

Huomaa, että synnynnäiset taidot integroidaan muihin taitoihin, ja siksi hevonen voi ylittää arvot, jotka näkyvät sen geneettistä potentiaalia koskevassa taulukossa. Kun ilmoitat hevosen kilpailuihin, huomioi vähimmäistaitoja koskevien ilmoittautumisvaatimusten osalta arvo, jonka saat hevosen synnynnäisten taitojen integroinnista sen muihin taitoihin.

BLUP

BLUP-arvo on geneettinen indeksi. Sillä on merkitystä hevosten kasvatuksessa, sillä vanhempien BLUP-arvot vaikuttavat varsan yleiseen potentiaaliin ja synnynnäisiin taitoihin.

BLUP-arvo lasketaan seuraavien tekijöiden perusteella:

  • hevosen koulutustaso kolmessa parhaassa taidossa
  • hevosen voittamien kilpailujen määrä, ihanteellisen määrän ollessa 20 voittoa.
  • hevosen ikä, BLUP voi olla 100 aikaisintaan 10-vuotiaana

Näihin parametreihin perustuva BLUP-arvo on aina -100 - +100. -100 on vähimmäisarvo ja +100 enimmäisarvo, jonka hevonen voi saavuttaa.

Mitä suuremmat ovat vanhempien keskimääräiset BLUP-arvot, sitä paremmat mahdollisuudet varsalla on saada hyvä geneettinen potentiaali ja hyvät synnynnäiset taidot.

Jos vanhempien keskimääräinen BLUP-arvo on alle 0, varsa ei saa synnynnäisiä taitoja.

Parhaiden mahdollisten varsojen kasvattamiseksi on syytä käyttää astutukseen hevosia, joilla on suuri tai ainakin positiivinen BLUP-arvo, eli hevosia, jotka ovat hyvin koulutettuja ja suoriutuneet hyvin kilpailuissa.