Hevoskasvattajan opas

Huoneet ja haasteet

Kynnykset ja huoneet

Voitat Olympoksen nousu -tilan ylittämällä 3 kynnyksen(tä) ja kukistamalla sitten loppuvastustajan.

Jokainen taso koostuu 7 huoneesta.

Aloitat ensimmäisestä huoneesta, jonka kynnys on 1.

Jokainen huone sisältää oman haasteensa eri vaikeustasoilla:

  • difficulty1Helppo: Suorittaminen vaatii yhden satunnaisen kyvyn.
  • difficulty2Kohtalainen: Suorittaminen vaatii kaksi satunnaista kykyä.
  • difficulty3Vaikea: Suorittaminen vaatii kolme satunnaista taitoa.

Mitä vaikeampi haaste, sitä suurempi bonus.

Haasteista selviäminen

Voit selvittää haasteet keräämällä vaaditut kyvyt ylimaallisilla korteilla tai tehostimilla.

Voit valita enintään 3 ylimaallista korttia ja rajoittamattoman määrän tehostimia.

Prosenttiluku kertoo onnistumistodennäköisyytesi valitsemillasi korteilla.

Haasteesta selviäminen ei vaadi 100 prosentin todennäköisyyttä, mutta sen alle jääminen kasvattaa epäonnistumisen todennäköisyyttä.

Ylimaallisten korttien energia

Olympoksen nousussa jokaisella kortilla on energiamittari.

Kun korttia on käytetty haasteessa, siitä vähennetään 1 energiapiste(ttä).

Kunkortin energia loppuu, sitä ei voi enää käyttää haasteessa.

Haasteen päättyessä saatava bonus voi palauttaa kortin energiaa.